Karabük Haber Postası Karabük Haber Postası
Topçu Galeri

KBÜ’de Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi Başladı

Gündem Yayın: 28.10.2021 10:08
KBÜ’de Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi Başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ)’de Uluslararası İslam Ekonomisi “Covid 19 sonrası İslam Ekonomisi; Fırsatlar, Zorluklar ve Çözüm Önerileri” kongresi başladı.

Karabük Üniversitesinde Uluslararası İslam Ekonomisi “Covid 19 sonrası İslam Ekonomisi; Fırsatlar, Zorluklar ve Çözüm Önerileri” kongresi KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda başladı. Açılış oturumuna KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, akademisyenler öğrenciler ve davetliler katıldı. Kongre, pandemi sebebiyle aynı zamanda çevrim içi olarak da Karabük Üniversitesi resmi hesaplarından canlı olarak yayınlandı. İki gün sürecek olan kongrede toplam 15 oturumda, 72 bildiri sunulacak.

Düzenlenen kongre; salgın ve ölümcül hastalıklar karşısında İslam ekonomisinde bilimsel araştırmalar için yol haritasının çizilmesine ve İslam ekonomisinin tüm alanlarında, özellikle kriz ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalındığında, bilimsel araştırma düzeylerinde niteliksel bir sıçrama yapılmasına katkıda bulunmak; araştırmacılara, İslam ekonomisi alan ve bölümlerine, İslam ve beşerî bilimlerin diğer dallarına ilgi duyanlara, çeşitli yazarlık alanlarındaki bilgileri, sorunları ve ortak ilgi alanlarını paylaşma, uzman ve araştırmacılara büyük dönüşümleri keşfetme fırsatı sağlamak, İslam ekonomisinin bu krizler ve salgın hastalıklarla yüzleşme durumunu ve kabiliyetini vurgulayan ortak bir eyleme ulaşmak için araştırma ve bilim kurumları arasındaki iş birliği ruhunu sağlamak, İslam ekonomisinin krizler ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalma kabiliyetini pratik ve teorik olarak kanıtlama amaçlarını taşıyor.

“İslam ekonomisi tüm ekonomik düzende dengeyi, servetin dengeli dağılımını, gelirlere eşit bir şekilde ulaşabilme imkanını esas alır”

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek  geleceğin dünyasında faiz ve sömürüye dayalı mevcut ekonomik sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacağını belirterek açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı “Kapital sistem krizlerden kurtulamamaktadır. Finans sektöründe başlayan her kriz diğer sektörlere de sirayet ederek yeni işsizler ordusu oluşturmaktadır. Aşırı finanslaşma toplumun ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır. Bu yapının alternatifi kapitalizmde olduğu gibi sermayenin hegemonya kurmasına, sosyalizmde olduğu gibi emeğin hegemonya kurmasına izin vermeyerek, bütün ekonomik enstrümanları dengede tutmayı öngören bir İslami finans modelidir. İslami finans bir yandan sermayeyi kıymet verirken diğer yandan dengeli bir şekilde emeği yüceltmekte bunlarla birlikte toplumdaki diğer paydaşları sürece dahil ederek devamlılık sağlamaktadır. İslam ekonomisi tüm ekonomik düzende dengeyi, servetin dengeli dağılımını, gelirlere eşit bir şekilde ulaşabilme imkanını esas alır.”

“İktisadi sıkıntıların çözümünün İslam iktisadi ile olacağını müşahede ettik”

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Yazıcı programın açılış konuşmasında İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi ve yapılan çalışmaları anlattı. Yazıcı konuşmasının devamında proje araştırmalarının çıktılarından bahsederek “Şu anda insanlığın ve dünyanın karşılaştığı iktisadi probleme ve krizlere karşı İslam’ın getirdiği sosyal adaleti önceleyen risk paylaşımını esas alan, faiz ve onun gibi gayrı meşru kazanç yollarının en azından teorik alanda engelleyen bu tür sıkıntıların ideal anlamda çözümünün İslam iktisadi olacağını müşahede ettik.” şeklinde konuştu.

“Düzenlenen kongre, stratejik bir öneme haiz organizasyon”

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın konuşmasında “Başlangıçta sağlık krizi gibi görünse de etkileri itibari ile insanlık tarihindeki en büyük ekonomik krizlerden birine dönüşen Covid-19’un bu etkilerinin kronikleşmesi ve daha da derin yaralara sebebiyet vermesini önlemek için yalnızca ekonomi esaslı ve geçici çözüm yollarının ötesinde ilahi ve ahlaki temelde yeni bir kapsayıcı yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Servet ve refahın, adalet ve hakkaniyete dayalı bir şekilde paylaşımını temin edecek tek gerçekçi alternatif hiç şüphesiz İslam ekonomisi. Konvansiyonel iktisadi sistemlere alternatif oluşturan İslam ekonomisinin Covid-19 krizi ve sonrasında karşılaştığı ve karşılaşacağı problemler fırsatlar ve çözüm önerilerinin değerli bilim adamlarımız tarafından tartışılacağı ve stratejik öneme haiz organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür eder, kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi.

“İslam iktisadının kalkınması için eğitilmiş insanlar olmazsa olmaz unsurdur”

Katar Üniversitesinden çevrim içi olarak kongreye katılan Dr. Abdulaziz Abdullah Al-Thani korona vesilesiyle, halkları ve hükümetleri ile birlikte bu sıkıntıdan kurtulmak için omuz omuza verdiğini söyledi. Cibuti’den çevrim içi olarak kongreye bağlanan diğer bir bilim insanı Salam Merkezi Genel Müdürü Guled Yusuf Gure İslam iktisadının kalkınması için bu alanda eğitilmiş insanların, olmazsa olmaz unsur olduğunu, Selam merkezinin bu yöndeki çalışmalara katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

“Türkiye yeni küresel mimaride yerini almak istiyor ve bunun önemli ayaklarından bir tanesini İstanbul Finans Merkezi Projesi oluşturuyor”

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın pandemi sonrası İslam ekonomisi fırsatlar zorluklar ve çözüm önerileri temalı Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Malumunuz son iki senedir tüm dünya Covid-19 pandemisi ve bu sürecin artçıları ile ile mücadele ediyor. Pandemi sürecinin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi finans ve sosyal hayatımız üzerinde önemli etkileri var. Pandemi öncesi ve sonrası küresel finansal sistemin içinde bulunduğu dar boğazdan İslam iktisadını ve finansını buna nasıl cevap vereceğinden bahsederek başlamak istiyorum. 2008 küresel krizinden sonra aslında dünya büyük bir krize doğru gidiyordu. Sürekli merkez bankaların borçlanma ile ötelenmeye çalışıldı ve Covid-19 olmasaydı bile belki de dünya çok iyi bir yere gitmeyecekti, belki salgın bunu sadece hızlandırdı. Dünya bir dönüşüm sürecinde ve finansal olarak bir yere doğru gidiyor. Nasıl gidecek, yeni finansal mimari nasıl kurulacak? İslami finans burada çok büyük bir alternatif neden. Temelinde risk paylaşımı, varlığa dayalılık, ahlaki değerler ve etik kurallara uyma konuları küresel finansal mimarinin  temel ayağına denk geliyor. Covid 19 sonrası önümüzde aslında tekrardan bir fırsat var. Türkiye bu yeni küresel mimaride yerini almak istiyor ve bunun önemli ayaklarından bir tanesini İstanbul finans merkezi projesi oluşturuyor. İstanbul finans merkezi inşaat projesi değil orada tüm Türkiye’nin önce bölgesel sonra da küresel finans merkezi olmaya dönük adımları var.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Dünyadaki bu adil olmayan yapının alternatifi, İslami ekonomi ve finans modelidir”

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, gelir ve servet dağılımının bozulduğu ülkeler arasında makasın gittikçe açıldığını söyleyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü. “Özellikle Afrika ülkelerinde yoksulluk yüzünden çok sayıda çocuk okulu bitiremeden terk etmek zorunda kalıyor ve eğitim almak için gerekli imkana sahip olamıyor. Bu noktada Karabük Üniversitesi önemli bir rolü de ifa ediyor. Odaklanmış olduğumuz uluslararasılaşma da önemli kıtalardan birisi Afrika ve Afrika ülkeleridir. Dünyadaki bu adil olmayan yapının alternatifi insan merkezi alan ve fırsat eşitliği sunan emeği yücelten haksız kazanca müsaade etmeyen İslami ekonomi ve finans modelidir. İnsanın ahlaki ve vicdani karakteri sömürüyü ret eden yapısıyla İslam iktisadı bu krizden çıkışın temel anahtarı olarak bugün görülmektedir. Bunların hayata geçirilmesi noktasında uygulayıcılar kadar akademisyenlere ve üniversitelere önemli görev düşmektedir. KBÜ, ülkesinde eğitim konusunda yeterli imkandan yararlanmayan gençlere önemli bir fırsat sunmaktadır. Geçmişten gelen ortak bağımızla sömürgecilere rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Karabük Üniversitesinde 93 farklı ülkeden 11 bin öğrenci eğitim alıyor. KBÜ ayrıca son üç yıldır dünyanın en iyi üniversiteleri arasından ilk bin de yer alarak önemli başarılara imza atıyor.”

Açılış konuşmalarının ardından Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın’ın başkanlığını yaptığı açılış oturumunda Prof. Dr. Mabid Al-Jarhi, Prof. Dr. Ali Muhyiddin Al-Karadagi, Prof. Dr. M. Kabir Hassan ve Prof. Dr. Said Bouheraoua online olarak katılım sağladı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan her türlü ekonomik problemin çözümünün İslam iktisat sistemi olduğunu dile getiren konuşmacılar Covid-19 salgını sürecinde bunun çok daha iyi anlaşıldığı görüşünde birleşti. Online katılımların ardından açılış oturumunun son konuşmasını yapan KBÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Kayadibi Covid-19 pandemisi sırasında ve sonrasında İslam ekonomisi ve finansına dair genel bilgiler verdikten sonra bu süreçte devletin rolüne değindi.

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULIFAM), Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF), İslami Bankacılık Enstitüsü (IIBF) / Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Uluslararası İslami Finans Araştırma Akademisi (ISRA), Tunus Zeytune Üniversitesi, Cibuti Barış Araştırma ve Danışma Merkezi, Cezayir Tipasa Üniversitesi kongrenin organizasyonunda yer aldı.

 

Paylaş:

Görüş Bildir

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Karabük’te Huzur ve Güven Uygulaması

Karabük Yayın: 15.11.2023 13:56
Karabük’te Huzur ve Güven Uygulaması

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü  ekipleri,  İl Merkezi ve İlçelerde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Karabukte Huzur ve Guven Uygulamasi3 jpg

38 Ekip ve 101 personelin görev aldığı huzur ve güven uygulamasında  çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken, eksikliği tespit edilen 31 araca da cezai işlem uygulandı.

Karabukte Huzur ve Guven Uygulamasi1

Yapılan uygulamalara İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Müdür Köse, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için tüm görevlilerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği ve şehrimizde mevcut huzur ve güven ortamının artarak devamı için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Ramazan Öztürk)

Karabük’te 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karabük Yayın: 15.11.2023 13:49
Karabük’te 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karabük’te hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yürüttükleri denetim faaliyetleri çerçevesinde hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen K.K.’yı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkartılmasına ve suçluların vatandaşlar arasında rahat rahat dolaşmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti. (İHA)

Kontrolden çıkan otomobil dubaları kırdı

Karabük Yayın: 05.12.2023 21:10
Kontrolden çıkan otomobil dubaları kırdı

Karabük’te kontrolden çıkan otomobilin dubaları kırarak durduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Üniversite Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 AAN 796 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir kafenin önünde bulunan taş dubaları kırdı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engellerken araçta maddi hasar oluştu. (İHA)