Karabük Haber Postası Karabük Haber Postası

KARDEMİR’de  Genel Kurul Süreci

Gündem Yayın: 28.03.2017 14:33
KARDEMİR’de  Genel Kurul Süreci

 

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KARDEMİR), Olağan Genel Kurulu  bugün yapılacak. Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul saat 14:00’da başlayacak

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KARDEMİR), Olağan Genel Kurul yapacak. Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bugün gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul saat 14:00’da başlayacak.

Kardemir A.Ş. Olağan Genel Kurulunu yapacak. Genel Kurulda, gündem maddeleri arasında;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2016 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

Yenişehir Mahallesi, 68 Ada 177 Parsel sayılı 19.557 m2 alanlı taşınmazın, Müftülük sitesi yanında yer alan 1.119 m2 ‘lik kısmının irtifak(kullanım) hakkının TSO Hizmet Binası yapılmak üzere, 29 yıl süreyle Karabük TSO ‘na verilmesi konusunda karar alınması ve işlemlerin ifası konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, maddeleri de yer alıyor.

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulunca yayınlanan Genel Kurul ilanında şu ifadelere yer verildi;

Yönetim Kurulu’muz, Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29.03.2017 tarihinde saat 14.00’da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi – KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından genel kurul günü Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri listesinde adı yer alan ortaklarımız kimlik göstererek Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılabileceklerdir.

GÜNDEM :

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,

Yönetim Kurulunca T.T.K.’nun 363. maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi atamalarının Genel Kurul’un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi

2016 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2016 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,

Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

Yenişehir Mahallesi, 68 Ada 177 Parsel sayılı 19.557 m2 alanlı taşınmazın, Müftülük sitesi yanında yer alan 1.119 m2 ‘lik kısmının irtifak(kullanım) hakkının TSO Hizmet Binası yapılmak üzere, 29 yıl süreyle Karabük TSO ‘na verilmesi konusunda karar alınması ve işlemlerin ifası konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

Kapanış

 

Paylaş:

Mesajınızı gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hastane, Eksiklerle Birlikte Teslim Alınmış..!

Manşet Yayın: 24.07.2024 13:47
Hastane, Eksiklerle Birlikte Teslim Alınmış..!

Karabük Eğitim Araştırma Hastanesinin 5000 Evler Mahallesinde bulunan Ek Hizmet Binasındaki sorunların her geçen büyüdüğü ifade edilirken, 2023 yılı Genel Seçimleri öncesinde apar topar açılarak adeta seçim yatırımı olarak kullanılan ek hizmet binasındaki sorunların giderilmesi  işinin Sağlık Bakanlığının uhdesinde olması hem İl Sağlık Müdürlüğünün hem de hastane yönetiminin elini kolunu bağlıyor.

Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 5000 Evler Mahallesi’nde bulunan ek hastane binasında yaşanan sorunlar gün geçtikçe artıyor. Mahalle sakinleri ve hastalar, binanın tam anlamıyla hizmet vermediğini ve çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor.

Ek binanın en dikkat çeken problemleri arasında asansörlerin sürekli arızalanması ve tavanların sızdırması bulunuyor. Bu durum, hem hastaların hem de hastane personelinin günlük işleyişini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, hastanenin birçok noktasında eksikliklerin ve tamirat gerektiren durumların mevcut olduğu ifade ediliyor.

“HASTANE EKSİK TESLİM EDİLMİŞ”

Edinilen bilgilere göre; Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 5000 Evler Mahallesi’nde bulunan ek hastanesini firmanın eksiklerle birlikte Sağlık Bakanlığına teslim ettiği öğrenildi. Bununla birlikte hastanesinin eksiklerinin giderilmesi işinin tamamen Sağlık Bakanlığının uhdesinde olduğu belirtilirken, firmanın eksiklerle birlikte Bakanlığa hastaneyi teslim ettiği, Bakanlığında eksiklerle birlikte hastanenin geçici kabulünü yaptığı, iki senelik süresi olan geçici kabulün bir senesinin dolduğu bildirildi. Yine hastanenin tüm eksiklerinin Sağlık Bakanlığına iletildiği belirtilirken, Hastaneyi yapan firmanın konkordato ilan etmesinden dolayı eksikliklerin giderilmesi işinin başka bir firmaya ihale edileceği öğrenildi.

Öte yandan hastanenin eksikliklerinin giderilmesi noktasında Sağlık Bakanlığından para talep edildiği, ancak Bakanlığın buna karşı çıkarak hastanedeki eksikliklerin kendileri tarafından giderileceğinin söylendiği ifade edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ VE HASTALAER TEPKİLİ

Mahalle sakinleri ve hastalar, bu sorunlar yüzünden sağlık hizmetlerinin aksadığını ve ek binanın tam anlamıyla hizmete açılmadığını dile getirerek yetkililerden çözüm bekliyor. 2023 Genel Seçimleri öncesinde apar topar açılan hastanenin adeta seçim malzemesi olarak kullanıldığını da söyleyen mahalle sakinleri siyasilerin bu işe mutlaka çözüm bulması gerektiğini de ifade ediyorlar. Sağlık hizmetlerinden daha verimli ve sorunsuz bir şekilde faydalanmak isteyen vatandaşlar, ek binanın en kısa sürede gerekli onarımlarının yapılmasını ve eksikliklerin giderilmesini talep ediyor.

Diğer yandan bu sorunların çözülmesi, hem sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hem de hasta ve çalışanların güvenliği açısından büyük önem taşırken,  Yetkililerin,  bu tür olumsuzlukları ortadan kaldıracak önlemler alması ve ek binanın tam anlamıyla işlevsel hale getirilmesi isteniyor.