Karabük Haber Postası Karabük Haber Postası

ÜLKEMİZ ANAYASA REFERANDUMUNA GİDERKEN.

Köşe Yazıları Yayın: 28.03.2017 12:32

16 Nisan 2017 tarihi; ülkemizin yönetimiyle ilgili milletimizin kararına sunulan, yeni yönetim şekli budur diye açıklanan ‘’Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle mi?’’ Yoksa bizleri ümmet olmaktan, millet olmaya taşıyan ve devletimizin kuruluş manifestosunda yazılı; ‘’Demokratik Parlamenter Sistemle mi?’’ yönetileceğimizin kararı olarak tarih sayfalarımızda yerini alacaktır.

Bu önemli karar arifesinde ülkemizin siyasi atmosferinde yaşananları izlemekteyiz. Böylesine önemli bir kararı vermeden önce oylamaya sunulacak o 18 maddenin neyi getirip, neyi götürdüğünü iyi bilmek, analiz etmek, vicdanımızda tartmak, tüm yurttaşlarımızın vatandaşlık görevidir.

O gün gelip de oyumuzu vermeden önce bu bilgilenme de yetmeyecektir!

Çünkü kararımızı vermeden önce;

Adeta bir kan çanağında kurulan bu son devletimizin anayasasında yazılı ‘Demokratik Parlamenter Sistemin de’, ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de’ ne kazandırıp, ne kaybettireceğini mukayese ederek oy kullanmamız çok önemlidir.

Bunun için de, kuruluşundan bugüne ülkemizi yönetenlerin icraatlarına bakmak; başarılarını da başarısızlıklarını da bilmek ama özellikle ülkemizi 15 yıldan buyana yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde uygulanan:

İç ve dış politikalara/ Ülkemizin ekonomik gelişimine/ Halkımızın kazanç ve kayıplarına/Giderek ayrışan, kutuplaşan toplumuzu bu duruma getiren nedenlere/Devletimizde yaşanan iç ve dış tehditlere/Tüm bunların vatan topraklarımıza nasıl yansıdığına bakmak, değerlendirmek gerekir…

Ancak unutulmamalıdır ki!

16 Nisan’da bir parti, ya da bir belediye başkanlığı seçimi yapılmayacaktır.

16 Nisan’da devletimizin yönetim biçiminin değişimi oylanacaktır.

O nedenle bu referandumda oy kullanmadan önce,  ülkemizin aydınlık yarınlarını, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini düşünerek karar vermeli, bu karar; mutlak surette aklımızın,  vicdanımızın sesini taşımalıdır.

Bu noktada unutulmaması gereken, en önemli ve yegâne gerçek:

Devletimizin, Türk Milletinin bireyi olmanın gururunu taşıyan her yurttaşın; bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğudur. Bu nedenle, Anayasa Referandumunda sandık başına giderek; ‘evet’ oyu verecekler de, ‘hayır’ oyu kullanacaklar da, milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ülkemizde vergisini ödeyen, yasalarına harfiyen itaat eden, vatandaşlık görevlerini eksiksiz yerine getiren, şühedanın aziz kanlarıyla sulanmış bu Gazi Toprakları vatan belleyen; bu değerler manzumesiyle devletimize bağlı yurttaşlarımızı referandumda ‘hayır’ oyu vereceği için dışlamak, ‘terör örgütleri mensuplarıyla eş tutmak’, ‘çukurcularla aynı saftalar’ demek ne kadar yanlış ise;

Aynı değerler manzumesine bağlı yurttaşlarımızı da; referandumda ‘evet’ oyu vereceği için horlamak, bilgisizlikle suçlamak da o kadar yanlıştır.

Güzel yurdumuza, vatandaşlık bağıyla bağlı her yurttaş, hür ve özgür iradesiyle oy tercihini kullanmalıdır. Hiçbir güç, hiçbir otorite bu iradeye müdahale etmemeli; olumlu, ya da olumsuz etkilememelidir.

Anayasa referandumuyla ilgili miting alanları yine on binlerce yurttaşımızın toplandığı yerler olarak öne çıkmıştır. O nedenle buralarda kullanılan üslup ne kadar önemli ise; değişecek anayasa maddelerinin neler olduğunun halkımıza doğru ve eksiksiz bir biçimde anlatılması da o kadar önemlidir. Siyasi atmosfer giderek ısınmakta, dozu giderek artan bir propaganda yarışı yaşanmaktadır.

Bu süreçte; devletimizin temel yapısını, bu yapının işleyişini (yönetim biçimini), devredilmez hak ve hürriyetlerimizi teminat altına alan, bir nevi milli mutabakat belgesi niteliği taşıyan ‘’anayasamızın’’  değişecek en önemli iki maddesini analiz etmek isterim.

 Birincisi;

 ‘’Devletimizin yönetim biçimini düzenleyen Parlamenter Demokratik sistemin özü olan kuvvetler ayrılığının yani yasama, yargı ve yürütmenin; bu yeni yönetim sisteminde nasıl işleyeceğidir?

 Referandum sonucunda ‘evet’ oyları, hayırdan bir fazla çıkarsa; devletimizin yeni yönetim biçimi; ‘Cumhurbaşkanlığı/Türk Tipi Başkanlık Sistemi’ olacaktır. Ancak bu yeni sistemi, söylendiği gibi bir başkanlık sistemi olarak kabul etmek mümkün değildir.

 Çünkü bilinen Başkanlık sisteminin özelliklerini taşımamaktadır.

 Çünkü getirilecek değişiklikle bütün güç tek elde toplanmaktadır.

 Çünkü kendi kaderine sahip olmayan bir meclis ( yasama), Cumhurbaşkanının kontrolüne verilmiş bir (yargı ) söz konusudur.

Bu yeni sistemde, tabii ki yürütmeden başka yasama ve yargı gücü de olacaktır. Ancak değişecek maddelere bakıldığında, uzman hukukçuların görüşlerine göre; ‘Parlamenter Sistemin’ omurgasını teşkil eden güçler ayrılığının en önemli iki erki yargı ve yasama; gücünü milletten, anayasadan değil, Cumhurbaşkanından alacaktır.’’

Anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı T.B.M.M.’nin yasama yetkisine ortak olmaktadır. Bu maksatla kanun hükmünde kararname düzenleyebilecektir. T.B.M.M.’den izin almadan asker kullanılmasına karar verebilecek, olağanüstü hal ilan edebilecek, meclisi feshederek kendi seçimi ile beraber T.B.M.M.’sini seçime götürebilecektir…

Unutulmasın ki; devletimiz ‘’Hâkimiyet, kayıtsız şatsız milletindir.’’Düsturuyla kurulmuş, milletimiz bu yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiştir. Anayasamızın egemenliğin düzenlendiği 6’ncı maddesinin 3’ncü fıkrasına göre de; ‘‘Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz’’ hükmü vardır.

  Öne çıkan ikinci madde ise;

 ‘’Cumhurbaşkanının ülkemizin mahalli idare yapısını yani illeri, ilçeleri yeniden düzenleyebilecek her türlü yetkiye sahip bölgeler oluşturabilmesine imkân sağlayan kararnameler düzenleyecek olmasıdır. Bu yetki, seçilecek kim olursa olsun; Başkan’a tek başına eyalet benzeri kamu tüzel kişilikleri oluşturma, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’na Türkiye’nin üniter yapısını korumak amacıyla koyduğu çekinceleri tek başına kaldırma yetkisi vermektedir.’’

Milletimizin vereceği kararın sonucu her ne olursa olsun; büyük bir olgunlukla karşılanmalı. Bu karara her makam sahibi, her kesim, herkes saygı duymalıdır.

‘Ülkemiz Anayasa Referandumuna Giderken’; 2000’li yılların ilk çeyreğinin ardında kalan yıllara, ülkemizde yaşananlara şöyle bir baktığımızda:

 Doğduğumuz, yaşam umutlarını yeşerttiğimiz bu güzel vatan topraklarına, bu güne değin şahsımız ve ülkemiz adına ne ektiysek onu biçtik!

Günü geldi; vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmenin gururu ile sevinç yaşları döktük.

Günü geldi; ellerine kına yaktığımız evlatlarımızı vatanımızın dirliği, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna feda ettik, ‘Vatan Sağ Olsun’ dedik.

Günü geldi; ülkemizin uluslararası toplumda kazandığı her başarı göğsümüzü kabarttı. Milletçe sevinç gözyaşları döktük. Kazanılan her başarıda, ülkemize kazandırılan her eserde, göndere çekilen ‘Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı’ hançeremiz yırtılırcasına söylediğimiz istiklal marşımızla selamladık.

Günü geldi; ülkemizin kimliğini taşıdığı halde, onur ve gurur timsali bayrağımızı gönderinden indirmeye cüret eden, yırtan, yakan, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykellerine saldıranlara, ona ve eserlerine hakaret edebilme cüretinde bulunan aymazlara, utanmazlara da rastladık…

Yıllardan beri ülkemizin bölünmez bütünlüğünün en önemli tehdit unsuru P.K.K terör örgütüne, bu alçaklarla aynı safta yer tutan DEAŞ’ına da, PYD’sine de; devletimizin gücü, milletimizin azim ve fedakârlığı ile hak ettikleri cevabı verdik.

Ama daha da önemlisi bu süreçte tarihimize şanla, gururla anılacak bir zafer öyküsü daha yazdık. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizi ele geçirmek isteyen FETÖ terör örgütünün ele başısı o meczuba,  onun hainler çetesine milletçe göğsümüzü siper ettik; bu vatan sonsuza değin Türk Milleti’nindir dedik.

Biz buyduk işte. Tarih sayfaları bizi, vatanımıza olan sevdamızı hep böyle bildi, böyle tanıdı. Çünkü bizler ‘Çanakkale Geçilmez’ diyen atalarımızın torunlarıydık.

Milenyumlu yılların ilk çeyreğinde kimi zaman güldük ama çoğu kez çok ağladık!

Vatan bellediğimiz topraklarımızın bağrını en çok da bu süreçte verdiğimiz şehitlerimizin kanlarıyla, yüreklerimizi sızlatan duyguların gözyaşlarıyla suladık.

Kimi kez iyi niyetli yürekleri yaraladık,

Kimi kez güzelliklerle dolu kalplere rüzgâr ektik, fırtına biçtik,

Kimi kez dağlanan ana, baba eş, evlat yüreklerinin onarılmaz acılarını görmezden geldik,

Feryatlar duyduk yurdumuzun her yanından, adeta umursamadık…

Bu süreçte yaşanan, yaşatılan tüm aymazlıklar; bu topraklarda yaşayan insanlarımızın ezici bir çoğunluğunu şaşkına çevirse de;

 Nasıl ki, bir asır önce aziz vatan topraklarımız için hürriyetimiz, bağımsızlığımız uğruna hep birlikte omuz, omuza savaşarak bu devleti kurmuş, bugünlere getirmişsek;

Bundan sonra da vatanımızın yaşam geleceği için en doğru kararı yine milletçe vereceğiz.

O nedenle:

Tarihin unutmaz hafızasına not düşmek adına, tarafsız bir gözlemle kaleme almış olduğum bu yazımda anlatmış olduğum her ne varsa; gönül gözümden gelen yaşlarla sulanmıştır.

İşte bu bilgilerle, ülkemde yaşanan gerçekleri de düşünerek, 16 Nisan 2017 Pazar günü ben de sandık başına gideceğim.

Ülkemin aydınlık yarınları için oyumu kullanırken, yukarıda sıraladığım hususları düşüneceğim. Ardımda kalan yılları, yaşadıklarımla mukayese edeceğim, vicdanımın sesini dinleyecek; her oy kullanışımda yaptığım gibi; ‘’Hayırlı Olsun’’ diyerek oyumu vereceğim.

 

Atilla Çilingir

www.atillacilingir.com

www.biyografi.info/kisi-atillacilingir

27 Mart 2017

 

 

 

Paylaş:

Mesajınızı gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Karabük’te otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı

Eflani Yayın: 23.07.2024 21:36
Karabük’te otomobille çarpışan traktör devrildi: 2 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seferler köyü mevkiinde meydana geldi. Hasan Tekin idaresindeki 37 HA 976 plakalı traktör, karşı istikametten gelen Metin Yaşar idaresindeki 34 ESV 596 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Celal Ergün (68) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.